Vakavissa hätätilanteissa tarvitaan myös vapaaehtoisia toimijoita

Oma Hämeen alueella toimii pelastuslaitos yhdessä 24 sopimuspalokunnan kanssa yhteensä 34 paloasemalta. Ensihoidosta vastaavat alueen 16 ensihoitoyksikköä sekä keskussairaalan ympärivuorokautinen päivystys. Laajoissa onnettomuuksissa
viranomaisten yhteistyö sekä vapaaehtoisten tuki ja apu on välttämätöntä.