Kotihoidon palveluiden saatavuutta lisää yksityisiä tuottajia hyödyntämällä

Yksityisten palveluntuottajien osuus Oma Hämeen kotihoidosta on vain noin 15 % kaikista käyttökustannuksilla mitaten. Alueen kuntayhteisöt ostivat palvelusetelipalveluita vuonna 2019 yhteensä 1,1 miljoonalla eurolla. Kuntien yhteenlaskettu kotihoidon volyymi oli
vuonna 2019 lähes 40 miljoonaa euroa.