Virpi Kylmänen

Ehdokasesittely

Ehdokasnumero 421

Kuka minä olen? Palaamme perustavanlaatuisen kysymyksen äärelle. Olen tytär, sisko, ystävä, työtoveri, kollega, opiskelija. Olen myös nainen, lasten hammashoitoon erikoistuva hammaslääkäri, joogaaja, harrastekokkailija, koiran omistaja, mökkeilijä; olen monta asiaa. Aluevaaleissa olen ehdokkaana, koska olen terveydenhuollon ruohonjuuritason (työn)tekijä ja haluan olla mukana päätöksenteossa ja viedä tavallisen sote-työntekijän viestin mukanani aluevaltuustoon. 
 
Olen kokonaisvaltaisen, oikea-aikaisen ja ennaltaehkäisevän terveydenhuollon puolesta puhuja ja suun terveyden ammattilaisena haluan tuoda esille, että suun terveys on tärkeä osa kokonaisterveyttä ja ihmisen hyvinvointia. Teen pääasiallisen työni alle 18-vuotiaiden parissa. Lasten ja nuorten sosiaali- ja terveyspalvelujen hoitoketjujen toimivuus ja varhaisen puuttumisen ja ennaltaehkäisevän työn merkitystä ei saa laiminlyödä. Tämä työ kantaa hedelmää, ajan kanssa. Me tarvitsemme tämän kypsyvän hedelmän, jotta pystymme tulevaisuudessakin takaamaan riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut tasavertaisesti kaikille. 
 
Me tarvitsemme työhyvinvointia, koska näin me takaamme, että tulevaisuudessa meillä on riittävästi koulutettuja, työtään sydämellään tekeviä, sote-ammattilaisia. Me, sote-ammattilaiset, tarvitsemme olla mukana tekemässä päätöksiä, jotka koskevat meidän ammattiamme, työkuvaamme ja jaksamistamme. Me, emme ole vain tilastoja tai työvoimaa, me olemme ihmisiä, jotka haluavat tuottaa laadukkaita palveluita niitä tarvitseville. 
 
Olen täällä sinua varten, lähellä sinua. Minä kuuntelen, vastaan, kysyn ja puhun. Olen oma itseni; iloinen, rempseä, helposti lähestyttävä ja sydämellään työtään tekevä, kaikkensa antava suun terveyden ammattilainen. Pyrin laaja-alaiseen näkemykseen siitä, miten hyvinvointialueemme palvelut tulisi järjestää, jotta ne palvelisivat meitä kaikkia kaikkein parhaiten.