Sami Rive (sit.)

Ehdokasesittely

Ehdokasnumero 452

Olen kohta 52- vuotias, kahden täysi-ikäisen ja yhden kouluikäisen lapsen isä Lahdesta. Uusioperheeseeni kuuluu lisäksi avopuoliso ja hänen kaksi kouluikäistä lasta.

Olen työskennellyt sote-alalla, akuuttihoitotyössä yli 25 vuotta. Tästä valtaosan Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen sekä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän palveluksessa. Pelastuslaitoksella työskentelin palomiehenä, sairaankuljettajana, ensihoitajana ja ensihoitoesimiehenä. Viimeiset 10 vuotta olen työskennellyt ensihoitopäällikkönä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä. Työssäni olen osa moniammatillista tiimiä, joka huolehtii ensihoitopalvelun lisäksi Akuutti24 kotisairaalan, päivystysapu 116117, päivystysosaston ja jatkossa myös kohta avattavan selviämishoitoaseman prosesseista. Toimin siis näköalapaikalla päivystyspalveluiden toimintojen osalta.

Olen myös työskennellyt Puolustusvoimissa opetusylihoitajana vastaten kenttälääkinnän koulutuksesta.

Toimin tällä hetkellä Päijät-Hämeen sairaanhoitajat ry:n hallituksessa. Näin olen päässyt vaikuttamaan hoitotyön merkityksen vahvistamiseen niin paikallisesti kuin kansallisestikin.

Olen mukana aluevaaleissa, koska haluan olla tekemässä Päijät-Hämeen sote- ja pelastuspalveluista meille alueen asukkaille entistä laadukkaammat, ajantasaisemmat ja tarpeisiimme sekä olosuhteisiin mukautuvat palvelut. Haluan olla mukana vaikuttamassa tuleviin hyvinvointialuetta koskettaviin päätöksiin. Tuomaan esille tosiasialliset syy-seuraussuhteet, joihin päätöksillä vaikutetaan. Uskon, että osaamisestani on aidosti hyötyä päätöksiä valmistellessa ja tehtäessä.

Minulle tärkeitä asioita soten sisällä ovat:

· päivystyspalveluiden saatavuuden turvaaminen. Tämä saavutetaan mm kohdentamalla avovastaanottopalveluihin tarvittavat resurssit. Päivystys- ja avovastaanottopalvelut tuotetaan moninaisesti lähipalveluita, liikkuvia- sekä etäpalveluita hyödyntäen.

· ikääntyneiden palveluiden saatavuuden turvaaminen erilaisin ja moninaisin vaihtoehtoin. Painopisteenä kotiin vietävät palvelut ja riittävät tuetun palveluasuminen resurssit Päijät-Hämeessä. Kaikki ikäihmiset eivät pärjää kotona, vaikka kaikki tukitoimet olisivat käytössä.

Kannatan monituottajamallia. Kuitenkin erikoissairaanhoidon osalta tuottajana tulee toimia sairaanhoitopiiri/hyvinvointialue. Päivystyspalvelut ovat osa erikoissairaanhoitoa ja ensihoitopalvelut ovat osa päivystyspalveluita, kuten voimassa oleva lainsäädäntö velvoittaa.

Sote on uudistunut ja kehittynyt huomioiden yhteiskuntamme muutokset. Pelastustoimen tulee kehittyä ja olla tässä muutoksessa mukana. Pelastustoimen tulee olla kiinteä osa hyvinvointialuetta ja sen palveluverkostoa. Kaikki olemassa oleva osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö tulee työskennellä alueemme asukkaiden hyväksi.

Yhdessä tehden asukkaidemme parhaaksi

Olen sitoutumattomana kokoomuksen listoilla ja minua voi äänestää kaikista Päijät-Hämeen kunnista.

  • puhelinnumero 0440573400
  • www.facebook.com/rivesami
  • https://twitter.com/rivesa