Mika Järvinen

Ehdokasesittely

Ehdokasnumero 411

Yrittäjä, VPK:n varapäällikkö, kunnanhallituksen ja maakuntahallituksen jäsen

Olen yrittäjä kolmannessa polvessa. Olen toiminut vastuullisissa luottamustehtävissä vuodesta 2004.
Esimerkkeinä kunnanhallituksen puheenjohtajana 10 vuotta ja valtuuston puheenjohtajana kaksi vuotta. Olen toiminut useamman vaalikauden aikana myös maakunnallisissa luottamustehtävissä. Ennen muuta olen talousmies, sillä ne taidot yrittäjyys sekä perheyrityksen johtaminen ovat opettaneet. Olen vastuuta
pelkäämätön ihminen, jolle populistinen haihattelu on vierasta. Konkreettiset näytöt aikaansaannoksista ovat ratkaisevia.

Valtio antaa alueille laskennallisen rahoituksen, jolla alueiden tulee tulla toimeen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen hoitamisessa. Päijät-Hämeen osalta rahoitus vuonna 2023 näyttää tämänhetkisten tietojen valossa 54 miljoonaa euroa alijäämäiseltä. Jotta palvelut voidaan pitää nykytasolla, tarvitaan riittävän julkisen palvelun lisäksi kolmannen sektorin ja yrittäjien vahvaa mukanaoloa palvelutuotannossa ja tukipalveluissa. Yrittäjänä ja pitkän linjan päättäjänä olen käytettävissänne palvelujen turvaamiseksi. Ilman
vahvaa taloutta ei alueen asukkaille voida turvata tasavertaisia palveluita ja nykyisen tasoista turvallisuutta. Päijät-Hämeen palokuntien toimintaedellytyksiä on parannettava. Ensihoidon järjestäminen on saatettava tehokkaaksi ja vaikuttavaksi. Pelastuslaitoksella on vahvat näytöt tästä. Palvelut tulee taata kaikille asukkaille asuinpaikasta riippumatta. Jokaisessa kunnassa on oltava perustason terveysasema, myös jatkossa.

Toimin päijäthämäläisten ja koko Päijät-Hämeen hyväksi.
Mottoni: Aktiivinen talouden ja toiminnan mies.
Äänestettävissä aluevaltuustoon.

Voit seurata vaalikampanjaani:
• https://www.facebook.com/mika.jarvinen.1217
• Yhteystietoni: 0400 4922888
• mika.jarvinen@sysma.fi