Merja Simola

Ehdokasesittely

Ehdokasnumero 460

Olen syksyllä eläkkeelle jäänyt suunnittelupäällikkö. Perheeseeni kuuluu aviomies, kaksi aikuista lasta ja kolme lastenlasta.

30-vuotinen rupeama monipuolisissa tehtävissä Sysmän kunnan hallintopalveluissa on ollut oiva näköalapaikka. Olen päässyt näkemään ja kokemaan kuntakentässä tapahtuneet muutokset. Kunnanvaltuuston ja hallituksen sihteerin tehtävissä on päätöksenteko tullut tutuksi. Tehtäviini on kuulunut myös asioiden valmistelua kunnanhallitukselle, mm. pelastustoimeen liittyvissä asioissa. Johtoryhmän jäsenenä olen päässyt osallistumaan kunnan kehittämiseen.

VPK toiminta on lähellä sydäntäni. Naisosastossa olen toiminut yli 20 vuotta. Viimeisten 15 puheenjohtajavuosieni aikana olen pyrkinyt kehittämään naisosaston toimintaa mielekkäänä harrastuksena. Oman turvallisuusosaamisen kehittämisen lisäksi osasto tukee hälytysosaston toimintaa sekä välittää turvallisuustietoutta kansalaisille. Edustan naisosastoa VPK:n hallituksessa. Hämeen Pelastusliiton Naistyötoimikunnassa olen toiminut eri tehtävissä, sihteerinä lähes kymmenen vuotta. Muutaman välivuoden jälkeen palaan varajäsenen pestiin.

Näen tärkeäksi, että aluevaltuustossa päätöksiä tehtäessä taloudellisesti tuotetut laadukkaat sote- ja pelastuspalvelut turvataan

– lähipalvelut säilyttäen,

– hyväksi todetut toimintamallit hyödyntäen;

– pelastustoimen taso säilytetään vähintään nykyisellä tasolla ja

– sopimuspalokuntien toimintaedellytykset turvataan.