Marja-Kaarina Koskinen

Ehdokasesittely

Ehdokasnumero 418

Olen terveydenhuollon ammattihenkilö, biolaboratoriolääketieteen maisteri (MSc BMS), sairaanhoidonopettaja, erikoislaboratoriohoitaja ja laboratoriohoitaja ja opetusneuvos. Jokainen tehty tutkinto on vienyt työuraa eteenpäin aina haasteellisempiin tehtäviin ja mahdollistanut aina laajemman näkökulman terveydenhuollon toimintaan ja sen säätelyyn. Kolikon toisella puolella on ammatillisen koulutuksen osaamisalue, bioanalytiikan lehtorina ja koulutusohjelmajohtajana ammattikorkeakoulussa. Työelämän 46:n vuoden taipaleeseen mahtuu paljon työtä ja tekemistä. Olen toiminut myös terveydenhuollon laitoksia ja organisaatioita sertifioivan yrityksen auditoijana, ISO 9001-järjestelmän pääauditoijan roolissa. Tämä jos mikä avasi näköalan terveydenhuollon toiminnan laatuun ja johtamiseen.

Olen ollut 4 vuotta Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtokunnassa ja nyt uudella kaudella johtokunnan puheenjohtajana. Osaamisalueeseeni siis kuuluvat hyvinvointialueen molemmat osa-alueet, sekä sote että pelastustoimi.

YDINVIESTINI

SOTE: Palvelumuotoilussa ja suunnittelussa tulee huomioida myös ne henkilöt, joille ei ole internetin ihmeellinen maailma tuttu. Yhteys palvelun tarjoajaan tulee olla saavutettavissa monipuolisesti myös puhelimitse tai menemällä palvelupisteeseen paikan päälle. Alueen koko väestön tulee olla mukana sote-palveluissa eikä ikääntyneitä voida jättää palvelutarjonnan- ja yhteyden ulkopuolelle vain siksi, että digi-loikka ei onnistu. Hoitoonpääsyn nopeus tuntuu toisarvoiselta, jos palvelu on yhteydensaannin vaikeuden vuoksi saavuttamaton.

PELASTUSTOIMI: Alueen väestölle, turvallisuuden tuottamisessa tulee olla riittävät resurssit (rahoitus ja henkilöstö) nykyisen suorituskyvyn ylläpitämiseksi. Alueen haasteena tulee olemaan sopimuspalokuntien riittävä henkilöstö ja pelastajakoulutuksen aloituspaikkojen lisääminen takaamaan jatkossa tarvittavan henkilöstöresurssin. Pelastuslaitos on keskeinen toimija ensihoitopalveluiden tuottajana. Palvelut ovat kustannustehokkaita ja siinä löytyy hyvä synergiaetu ensivastetoiminnan kanssa.

Vaikka olen 73- vuotias, niin en koe olevani boomer!