Kristiina Hämäläinen

Ehdokasesittely

Ehdokasnumero 406

Hyvinvointijohtaja, sairaanhoitaja ylempi AMK

Olen 43- vuotias, kahden kouluikäisen pojan äiti ja ikääntyneen omaisen asioiden hoitaja – ja ehdolla aluevaaleissa.

Olen tehnyt töitä sote-alalla yli 18 vuotta, josta valtaosa Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän keskussairaalassa sairaanhoitajana ja päätoimisena työsuojeluvaltuutettuna. Taustallani on yli 10 vuotta sotealan koulutusta. Tällä hetkellä teen töitä johtavana viranhaltijana, vastaten kaupungin hyvinvointipalveluista.

Olen mukana aluevaaleissa, silä haluan olla tekemässä Päijät-Hämeeseen Suomen parhaat sosiaali- ja terveys- sekä pelastuslaitoksen arkea turvaavat palvelut. Erityisinä mielenkiinnon kohteina minulla ovat ikääntyneiden palvelut, mielenterveyttä tukevat palvelut (erityisesti nuorten), henkilökunnan jaksamiseen ja saatavuuteen liittyvät kysymykset sekä asukkaiden osallisuus sekä yritys-, yhdistys-, ja järjestöyhteistyön rakentaminen. 

Kannatan monituottajamallia ja vahvaa yhteistyötä kuntien ja eri toimijoiden kesken. Päijät-Hämeellä on monia tunnistetuja haasteita syrjäytymisen, päihteidenkäytön, alueen kurjistuvan talouden ja nuorten pahoinvoinnin kanssa. Ne selätetään vain yhdessä tehden ja uusia rohkeita ratkaisuja käyttäen.

Olen toiminut kymmenen vuotta päättäjänä kunnallisella, maakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla. En lähtenyt kuitenkaan ehdolle viime kevään kuntavaaleihin, sillä halusin keskittää poliittisen työskentelyni nimenomaan hyvinvointialueen rakentamiseen, mikäli tulen valituksi tammikuussa 2022.

Uskon, että monialainen kokemukseni, alueen tuntemukseni sekä verkostoni tuovat hyvän ja vahvan pohjan toimia aluevaltuutettuna. Minut tiedetään yhteistyökykyisenä, vastuullisena ja sitoutuneena päätöksentekijänä. 

Tutustu minuun lisää:

Minua voit äänestää kaikista Päijät-Hämeen kunnista!

Nähdään toreilla!