Fuat Wafin

Ehdokasesittely

Ehdokasnumero 476

Tervehdys!


Koulutukseltani olen lääketieteen lisensiaatti. Olen toiminut useita vuosia lääkärinä Heinolan kaupunginsairaalassa, Reumasäätiön sairaalassa sekä yksityislääkärinä Mehiläisessä, Terveystalossa ja Eiran sairaalassa.

Olen valtuutettuna Heinolan kaupunginvaltuustossa. Minut on valittu lisäksi yksimielisesti kaupunginhallituksen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Toimin myös kaupunginhallituksen
edustajana sosiaali- ja terveyslautakunnassa sekä kaupungin edustajana Päijät-Hämeen sosiaaliterveysyhtymän yhtymäkokouksissa. Päijät-Soten asiat ovatkin hyvin tuttuja minulle jo ennestään.

Olen ollut osaltani vaikuttamassa siihen, että kotikaupunkini Heinolan sote-palvelut ovat paremmat kuin monessa muussa kunnassa. Sote-palvelut ovat tulevaisuudessa meille entistäkin
tärkeämpiä, kun seniori-ikäisten määrä ja sitä myötä hoidontarve ovat voimakkaassa kasvussa.
Lähi- ja vanhuspalvelut on pidettävä saatavana omassa kunnassa. Lähipalvelut on turvattava nykyisellä palvelutasolla. Palveluja on tarvittaessa voitava ostaa myös yksityisiltä palveluntuottajilta esimerkiksi koronan aiheuttaman hoitovelan purkamisessa. Palvelusetelit lisäävät asiakkaiden valinnanmahdollisuuksia. Hoitoa ja hoivaa on saatava, kun sitä tarvitsee.

Valittavan sote-aluevaltuuston on ensitöikseen alettava käsittelemään alueen palvelujen järjestämissuunnitelmaa sote- uudistuksen jälkeisessä ajassa. Tämä edellyttää myös
päätöksentekomallien uudistamista vastaamaan sote-uudistuksen tuomia haasteita ja hyvää yhteistyötä sote-aluevaltuustossa olevien eri ryhmien välillä. Katson itselläni olevan tähän hyvät
lähtökohdat, koska minulla on hyvät ja toimivat suhteet kaikkiin puolueryhmittymiin sekä toimivat verkostot. Päätöksentekoon on palautettava sille kuuluva ennustettavuus.