Timo Kaartosalmi (sit.)

Ehdokasesittely

Ehdokasnumero 430

Olen Timo Kaartosalmi, töissä puolustusvoimissa turvallisuusalalla. Haluan olla mukana yhdessä Suomeen muodostuvan uuden itsehallintoalueen muodostamisessa ja tehtävissä Kanta-Hämeessä. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen yhtenä osana on turvallinen siirtymä ja kansalaisten luottamuksen säilyminen uudistuksen jälkeen luotavaan Kanta-Hämeen hyvinvointialueeseen. Oman työtaustani puolesta haluan antaa oman osaamiseni käyttöön, jotta voidaan valvoa tarvittavien järjestelmien ja toimenpiteiden käyttöönotto tietoturvallisesti ja hallitusti. Kansalaisten tiedottaminen on oleellinen osa alueen muodostamisen, uusien järjestelmien ja päätöksenteon toiminnan aloittamista – olisin tarvittaessa linkkinä kaikille tietoa tarvitseville.

Haluan että kunnissa säilyvät oman terveysasemat, on parempi saada terveyspalveluja läheltä kuin kaikkia terveyspalveluja kaukaa. Uudistukseen siirryttäessä hyvinvointialueen moni sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöstä siirtyy kunnilta uudelle toimijalle. Heistä on pidettävä hyvää huolta ja saatava resursseja mahdollisesti lisää, niin toimintaan kuin henkilöstömäärään. Sosiaali- ja terveyspalvelut on saatava hyvinvointialueella tasapuolisesti ja helposti lähestyttäviksi.

Uusi hyvinvointialue järjestää myös pelastustoimen tehtävät alueellaan. Pelastustoimen osalta on pidettävä nykytaso toiminnallisena ja tarkasteltava kokonaisuutta siten, että myös kaikissa kunnissa säilyy mahdollisuus vapaaehtoisten palokuntien toimintaan. Tavoitteeni on olla mukana yhdenmukaistamassa ja parantamassa palvelua. Pelastustoimen osallistumista ensivaste- ja ensihoitotehtäviin tarkastellaan ja otetaan käyttöön, mikäli se on tarpeen. Myös pelastustoimen henkilöstöstä ja kalustosta on pidettävä huolta, että tavoitteisiin päästään ja että kaikki pelastustoimi järjestettäisiin yhdenvertaisesti koko hyvinvointialueella.

Hyvinvointialueen tehtäviä voidaan jakaa tehtäväksi, myös yhteistyössä muiden hyvinvointialueiden kanssa tai hankkia palveluita muilta palveluntuottajilta. Uudistuksen siirtymään liittyen on tarkasteltava, miten palvelut saadaan siirtymään ilman viiveitä ja samanlaatuisina kuin tällä hetkellä ja pyrkiä parantamaan toimintaa jatkossa.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen muodostaminen luo uusia toimintatapoja alueen johtamiseen, sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen toimintamalleihin ja uusien digitaalisten palveluiden käyttöönottoon. Kokonaisverotuksen tulee säilyä nykytasolla. Tarvittaessa täytyy kuitenkin löytää keinot verotuksenkin osalta palveluiden säilyttämiseksi. Edellä mainittuihin asioihin voidaan vaikuttaa sillä, kenet halutaan valittaviksi uusien hyvinvointialueiden aluevaltuutetuiksi. Haluan olla siinä toimessa ja edistää sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisen jouhevaa siirtoa ja pelastustoimen järjestämistä uudella Kanta-Hämeen hyvinvointialueella. Omalta osaltani pitäisin huolta ja keskittyisin niin turvalliseen kuin tietoturvalliseen siirtoon. Kunnissa kannatan omien palveluiden säilyttämistä.