Timo Heinonen

Ehdokasesittely

Ehdokasnumero 419

”Vastuunkanto alkaa siitä, että välittää”

Se on toiminnan perusta ja kuvaa hyvin myös minusta tulevan OmaHäme tehtävää. Se sopisi hyvin myös OmaHämeen perustaksi. Hyvien peruspalveluiden pitää nimittäin olla jokaisen perusoikeus eikä vain harvojen etuoikeus. Se tarkoittaa sitä, että asuinpaikasta riippumatta lääkäriin pääsee jonottamatta, neuvolapalvelut ja lasten ja koululaisten palvelut ovat lähellä, kuten myös vanhustenhoito. Vanhustenhoidon hoivapaikkoja pitää olla jokaisessa kunnassa niin, että halutessaan saa myös tehostetun hoivan paikan omasta kotikunnastaan. Minusta nämä keskeiset peruspalvelut pitää olla jatkossa jokaisessa kunnassa. Ne palvelut mitä tarvitaan ehkä kerran vuodessa tai ehkä jopa vain kerran elämässä voivat olla sitten kauempana.

Aluevaaleissa päätetään myös palo- ja pelastustoimen tulevaisuudesta. Se ei saa jäädä soten varjoon ja palo- ja pelastustoimen rahoitus tuleekin varmistaa omana kokonaisuutenaan. Se tarkoittaa ajanmukaisia tiloja, kalustoa, mutta ennen muuta riittävästi pelastajia. Itse pidän ensiarvoisen tärkeänä, että tässä kokonaisuudessa huolehdimme myös sopimuspalokuntien resursseista.


Ja tämä kaikki pitää tehdä järkevästi ja kustannustehokkaasti. Lupaan tätäkin puolta katsoa tarkalla silmällä. Ja se ei tarkoita leikkauksia tai palveluiden vähentämistä, jos uskallamme tehdä rohkeasti ja olla edelläkävijöitä. Ja pitää muistaa, että oikea-aikainen hoito ja lääkäriin pääsy jonottamatta on sekä inhimillistä, mutta myös edullisinta. Pitkittyessään vaivat pahenevat ja kustannukset nousevat. Ja haluan myös, että OmaHäme on ketterä. Ottaa käyttöön moderneja tapoja tarjota palveluita, tekee liikkuvia sote-pisteitä, panostaa ennaltaehkäisyyn ja myös hyvinvoinnin edistämiseen.

Eli ensimmäinen OmaHäme -aluevaltuustokausi on historiallisen tärkeä. Silloin luodaan tämä kaikki ja ne toimintamallit ja -tavat. Haluan antaa oman vuosikymmenten kokemuksen tähän työhön käyttöön. 25 vuotta kunnanvaltuutettuna, pian 15 vuotta kansanedustajana ja pitkään myös maakunnan hallinnossa ovat tuoneet kokemusta, mutta ennen muuta sellaiset yhteistyön ja yhdessä tekemisen verkostot, että uskon niistä olevan hyötyä koko Hämeelle. Olen siis käytettävissä aluehallinnon – hyvinvointialueen – tehtäviin.

Lisää minusta löydätte helpolla kotisivuiltani www.timoheinonen.fi ja myös sosiaalisen median eri kanavista. Kotisivullani kirjoitan joka päivä blogia ja myös videoita nyt aluehallintoonkin liittyen. Ja niin kuin aina on ollut tapana niin minulle saa myös laittaa viestiä timo.heinonen@eduskunta.fi tai soittaakin 050-512 2760.

Tehdään yhdessä ja yhteistyöllä
Timo Heinonen