Risto Vuorsalo (sit.)

Ehdokasesittely

Ehdokasnumero 475

Lasten ja nuorten hammashoito kuntoon, myös oikomishoito! Ilman hyvää ennaltaehkäisevää työtä rahat eivät riitä nyt, eivätkä tulevaisuudessa!

Olen 49-vuotias hammaslääkäri. Minulla ei ole perhettä, mutta koiran hankinta on mielessä. Työskentelen Puolustusvoimissa ja olen ehdolla sitoutumattomana Kokoomuksen listoilla. Urani alkuaikoina olin kahdesti rauhanturvatehtävissä Kosovossa, ja siellä näin mitä ihmisille tapahtuu kun yhteiskunta ei enää toimi eikä pysty tuottamaan normaalia tukeaan kansalaisille.

En ole aikaisemmin ollut politiikassa, mutta näen aluevaltuustotyön enemmän asiantuntijatyönä kuin politiikkana. Toimin tällä hetkellä Sotilaslääketieteen keskuksen lääkäreiden (lääkärit, hammaslääkärit, eläinlääkärit ja proviisorit) luottamusmiehenä. Hämeenlinnan Hammaslääkäriseuran paikallisosastossa olen hallituksen jäsen ja vastuullani ovat koulutusasiat.

Hyvinvointialueiden hammashoidon järjestämisessä tulee ottaa käyttöön kaikki olemassa olevat keinot. Terveyskeskusten hammaslääkärimäärät on tietoisesti alimitoitettu, terveyskeskukset eivät pysty hoitamaan kaikkia hoitoa tarvitsevia. Ilman yksityistä hammashoitoa hoitoa tarvitsevat eivät pääse hoitoon, eikä hoitotakuita kyetä toteuttamaan. Hyvinvointialueiden tulee ottaa käyttöönsä ostopalveluja, palveluseteleitä, henkilökohtaisia budjetteja ja muita vielä kehitteillä olevia keinoja, että luvattu hoito ja hoitoon pääsy saadaan onnistumaan. Yksityisen hammashoidon KELA-korvattavuus täytyy uudistaa kokonaan, niin että se tukee hyvinvointialueiden toimintaa.

Olen suorittanut vastaavan hammaslääkärin erityispätevyyden koulutusohjelman. Terveydenhuoltoalalla on alettu huomata huolestuttavia merkkejä työhyvinvoinnissa, etenkin kuntapuolella. Kun hyvinvointialueet alkavat toteuttaa tehtäväänsä, on huolehdittava siitä että organisaatio on rakennettu ja johdettu työhyvinvointi huomioon ottaen. Säästöjä, joita tällä uudistuksella tavoitellaan, ei tule repiä työntekijöiden selkänahasta.

Kansalaisten omasta vastuusta oman terveytensä ylläpitämiseksi on puhuttu aivan liian vähän. Aikaisemmin on keskitytty jo ilmenneen sairauden hoitoon, mutta ei niinkään kansalaisen vastuulla olevaan ennaltaehkäisevään omaan hoitoon. Väestön ikääntyessä ja sairauksien määrän kasvaessa olemme tilanteessa jossa hoitokapasiteetti ei enää riitä. Varsinkin nuorten ennaltaehkäisevään omaan hoitoon satsaamalla saamme sairastavuuden alenemaan merkittävästi, elämänlaadun paranemaan ja terveydenhuollon resurssit riittämään.

Äänestä asiantuntija asiantuntijavaltuustoon!