Pirjo Kilpeläinen

Ehdokasesittely

Ehdokasnumero 433

Olemme suuren muutoksen edessä. Tämän toteutumiseen tarvitaan monenlaisia osaavia, avarakatseisia, sitoutuvia ja yhteistyökykyisiä tekijöitä.

Elämässäni alkoi uuden ajanjakson aika, kun jäin eläkkeelle 1.4.2021 Janakkalan terveyskeskuksen terveydenhoitajan virasta. Ylioppilaaksi pääsyn jälkeen valmistuin sairaanhoitajaksi ja sen jälkeen erikoistuin terveydenhoitajaksi. Valmistuttuani sain heti terveydenhoitajan viran Janakkalan terveyskeskuksesta ja olin saman työnantajan palveluksessa lähes 39 vuotta eläkkeelle jäämiseeni asti.

Työurani aikana olen työskennellyt perhesuunnittelu-, äitiys-, lasten- ja aikuisneuvolassa, kouluterveydenhuollossa ja työterveydenhuollossa. Työurani alkuvuosina tein myös kotisairaanhoidon päivystysvuoroja kotikäynteinä ja avosairaanhoidon vastaanottoa. Olen toiminut myös vastaavana terveydenhoitaja ja johtavan hoitajan sijaisena. Työn ohessa olen lisäkouluttautunut , suorittanut mm. Hamkissa moniammatillisen perhetyön erikoistumisopinnot, Työterveyslaitoksen järjestämän työterveyshuollon erikoistumisen ja SPR:n kouluttamana ensiapuopettajan pätevyyden.

Tällä hetkellä olen Janakkalan kunnan valtuuston jäsen ja toimin siellä Janakkalan kokoomuksen ryhmän puheenjohtajana. Lisäksi olen sosiaali- ja terveyspalveluiden lautakunnan jäsen, Kanta-Hämeen shp:n ky:n valtuuston jäsen ja kunnan työllisyystoimikunnan puheenjohtaja. Haluan, että asiat hoidetaan aidosti hyvässä yhteistyössä, toisia kuunnellen ja arvostaen. Koen, että minulla on paljon annettavaa pitkän ja monipuolisen kokemukseni kautta. Siksi olen yksi Kokoomuksen aluevaaliehdokkaista, jotka välittävät ja kantavat vastuunsa.

Asiat, jotka koen tärkeiksi:

Tavoitteena tulee olla hyvinvointialue, jossa kaikenlaiset ihmiset saavat tarvittaessa apua ja tukea. Perustason lähipalvelut tulee saada joustavasti ja oikea-aikaisesti. Huippuasiantuntijoiden erikoistason palvelut pitää käyttää tehokkaasti. Yhteistyötä yksityisen ja julkisen sektorin välillä on lisättävä, jotta laadukas hoito, hoidon turvaaminen ja saatavuus paranevat.

Pelastustoimessa on turvattava sopimuspalokuntien asema ja ensihoidossa on yksityisiä palveluntuottajia hyödynnettävä.

Digitalisaatio on suuri apu, se helpottaa ja nopeuttaa niin työskentelytapoja kuin auttaa kehittämään hoitomuotoja. Se ei kuitenkaan saa olla itsetarkoitus. Kaikilla ei ole mahdollisuutta tai taitoja käyttää näitä palveluja. Heille tulee järjestää asioidensa hoitaminen kasvoista kasvoihin.

Ammatillisesta osaamisesta on huolehdittava. Hyvään johtamiseen on panostettava henkilöresurssien turvaamiseksi. Julkisen ja yksityisen yhteistyö monipuolistavat työpaikka tarjontaa.

Sydämenasiaksi olen aina kokenut terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ensisijaisesti ennaltaehkäisevin keinoin. Tässä on tärkeänä yhteistyökumppanina ns. kolmas sektori eli järjestöt, yhdistykset ymv. Jokaisella on kuitenkin oma vastuunsa turvallisuudesta ja onnettomuuksien ennaltaehkäisystä. Tarvitsemme toimivan pelastustoimen sopimuspalokuntineen ja ensihoidon. Yhteistyön hyvinvointialueen, kuntien, poliisin, puolustuslaitoksen ja kolmannen sektorin välillä on oltava toimivaa. Talouden on oltava tasapainossa. En halua maakuntaveroa, ettei ihmisten verotaakka entisestään kasva.

Haluan, että asiat hoidetaan aidosti hyvässä yhteistyössä, toisia kuunnellen ja arvostaen. Koen, että minulla on paljon annettavaa pitkän ja monipuolisen kokemukseni kautta. Siksi olen yksi Kokoomuksen aluevaaliehdokkaista, jotka välittävät ja kantavat vastuunsa.