Marko Ahtiainen

Ehdokasesittely

Ehdokasnumero 406

Marko – Alueen vaikuttaja

Hyvinvointialueiden vastuulle siirtyy terveydenhuollon, sosiaalitoimen sekä pelastustoimen palvelut. Maakunnan väestön näkökulmasta kyseiset palvelut ovat tärkeässä roolissa, kun kohdataan elämässä väistämättömiä palvelujen tarpeita. Kaiken ikäisten ihmisten näkökulmasta tarvitaan päätöksentekijöitä, joilla on laajaa näkemystä erilaisten palvelujen vaikuttavuudesta, tuottamisesta ja saatavuudesta.

Maakunnan väestön palvelujen tuottamisessa asiakaslähtöisyys on tärkein näkökulma. Maakunnan väestö pitää ottaa valmistelussa ja päätöksenteossa keskeisesti huomioon. Hallinto ja päätöksenteko pitää virittää palvelemaan ihmisten arjen tarpeita. Ihminen keskiöön!

Palvelujen saatavuus on mahdollista ottaa koko maakunnan alueella huomioon. Uudet innovatiiviset tavat tuottaa palveluja mahdollistavat vaikuttavat ja saavutettavat, laadukkaat palvelut. Terveyspisteet, terveyskioskit ja digitalisaation mahdollisuudet voivat parantaa palvelujen saatavuutta. Pelastustoimen maakunnallista roolia pitää kansalaisten näkökulmasta kehittää tavalla, jossa väestön turvallisuuden tunne paranee. VPK toiminta on keskeisen tärkeä elementti osana pelastustoimen palvelujen saatavuutta.

Monituottajamallissa yritysten, järjestöjen ja hyvinvointialueiden oma tuotanto kannattaa nivoa asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi. Tämä on palvelujen saatavuuden ja laadun näkökulmasta ihmisten etujen mukaista. Hyvinvointialueella pitää varmistua sote-henkilöstön perus- ja jatkokoulutuksesta.

Olen toiminut sairaanhoitopiirin valtuustossa vuosina 2017 – 2021. Ikäihmisten ja vammaisten hoivakotipalveluista omaan kokemusta kunnan omistaman Elsa ja Pauli kodit Oy:n hallituksesta vuosilta 2018 – 2021. Työttömien ja vammaisten palveluja tuotamme työvalmennussäätiö Luotsissa sekä Luotsi Kehitys Oy:ssä, joiden hallituksen puheenjohtajana toimin. Toimin Janakkalan kunnanvaltuuston puheenjohtajana sekä maakuntahallituksen jäsenenä.

Työskentelen Hämeen Uusyrityskeskuksen toimitusjohtajana ja yritysneuvojana. Työskentelemme ihmisten parissa, jotka perustavat uusia yrityksiä ja tarvitsevat neuvontaa yritysten perustamiseen liittyen. Turvallisuusalalta omaan kokemusta työskentelystä puolustusvoimien palveluksessa. Ennaltaehkäisevästä hyvinvointipalveluista omaan kokemusta liikuntajärjestöistä, joissa olen aiemmin työskennellyt.

Yrittäjänä ja omistajana sekä hallitusammattilaisena asiakaslähtöinen tapa toimia ja tuottaa palveluja mahdollistaa sen, että voin tuoda hyvinvointialueen päätöksentekoon asiakaslähtöistä näkökulmaa tukemaan maakunnan ihmisten palvelujen saatavuutta.

Työskentelytapani on yhteistyötä korostava ja asiakkaiden, maakunnan väestön, näkökulmia päätöksentekoon tuova. Uskon yksityisen, järjestöjen ja julkisen sektorin monituottaja malliin palvelujen järjestämisessä. Taloudellisesti kestävät ratkaisut ovat palvelujen käyttäjien näkökulmasta tulevaisuuden perusta.

https://www.markoahtiainen.com/