Markku Saastamoinen

Ehdokasesittely

Ehdokasnumero 460

MMT, johtava tutkija Luonnonvarakeskus

Minulla on pitkä kokemus kunnallisesta päätöksenteosta, seutuyhteistyöstä ja maakuntahallinnosta sekä kehittämistoiminnasta. Tärkeätä on asioiden käsittely asioina. SOTE-palvelut on tuotettava asukas- ja asiakaslähtöisesti ja resurssitehokkaasti koko SOTE-alueella, ilman kustannusten nousua ja asukkaiden verotaakan kasvua. SOTE-uudistuksen on johdettava kuntatalouksien paranemiseen nykytilaan verrattuna. Aluevaltuuston on tuettava kuntia terveyttä edistävissä toimissa, ja kuntien ja aluehallinnon liittymäpinnan on oltava saumaton. Koska hyviä palveluita ei tuoteta ilman hyviä tekijöitä, on SOTE-henkilöstön työhyvinvoinnin parantamisen ja palkkausjärjestelmän kehittämisen oltava aluevaltuuston keskeisiä tavoitteita.