Juha Isosuo

Ehdokasesittely

Ehdokasnumero 426

Olen Juha Isosuo, 64-vuotias syntyperäinen hämeenlinnalainen. Perheeseeni kuuluvat vaimoni Tuula-Kaarina sekä kolme tytärtä perheineen. Tyttäristäni Eeva ja Satu asuvat Hämeenlinnassa, Heli asuu Sveitsissä Luganossa. Lapsenlapsia minulla on nyt kolme. Koulutukseltani olen varatuomari.

Jäin marraskuun alussa eläkkeelle Hämeenlinnan apulaiskaupunginjohtajan virasta noin 40 vuoden palveluksen jälkeen. Eri tehtävissäni olen hyvin perehtynyt julkisten palveluiden järjestämiseen ja toimintojen organisointiin. Tunnen syvällisesti julkisen päätöksenteon, palveluprosessit ja yhteistyösopimukset sekä niiden taloudellisen merkityksen. Esimieskokemukseni on laaja ja pitkäaikainen; olin myös kaikkien toimialajohtajien ja pelastusjohtajan suora esimies.

Olen ollut keskeisesti toteuttamassa monikuntaliitosta, jonka yhteydessä kaupungin toimintoihin yhdistettiin viiden kunnan lisäksi myös kaksi kansanterveystyön kuntayhtymää ja seutuhallinto. Samalla kaupungin toiminnot uudistettiin täysin tilaaja-tuottaja-mallin ja elämänkaarimallin mukaiseksi. Tämä on erinomainen vertailukohta hyvinvointialueiden perustamiseen. Oppeja voi hyvin hyödyntää.

Maakunnallisiin ja osin valtakunnallisiin toimintoihin osallistuminen on keskeinen osa työkokemustani. Olen osaltani vastannut mm. maakunnallisen pelastuslaitoksen perustamisesta, Hämeen ammattikorkeakoulun perustamisesta ja toisen asteen koulutuksen organisoinnista. Mielenkiintoinen tehtävä oli myös Poliisiammattikorkeakoulun perustaminen. Varautuminen ja valmiusasiat ovat vahvasti liittyneet tehtäviini. Olen toiminut Kanta-Hämeen turvallisuusfoorumin varapuheenjohtajana ja Etelä-Suomen valmiustoimikunnan jäsenenä.

Sote / maakunta / hyvinvointialueen valmistelussa olen ollut mukana kaikissa valmistelun eri vaiheissa. Toimin usean vuoden Kanta-Hämeen valmisteluryhmän puheenjohtajana ja viimeksi myös Kanta-Hämeen hyvinvointialueen valmistelutoimielimen (Vate) puheenjohtajana. Laajaa näkemystä ovat tuoneet jäsenyydet erilaisissa valtakunnallisissa työryhmissä.

Hyvinvointialueiden perustaminen on itsenäisen Suomen suurin hallinnollinen uudistus. Samana yönä 1.1.2023 yli 177.000 ammattilaista vaihtaa työnantajaa. Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle siirtyy noin 6.500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen työntekijää. Hyvinvointialueen budjetti on noin 700 miljoonaa. Olen täysin varma siitä, että ammattilaiset jatkavat hyvää työtään palkanmaksajan vaihdoksesta huolimatta, mutta nyt heidän työlleen on taattava vahva tuki. Onnistuminen edellyttää häiriötöntä palveluiden siirtoa, yhteistyötä yksityisen sektorin toimijoiden kanssa sekä nopeaa digitalisoinnin hyödyntämistä. Tärkeintä eivät ole seinät, vaan palveluiden saatavuus.

Haluan edelleenkin olla mukana hyvinvointialuetta rakentamassa ja sen palveluita kehittämässä. Kanta-Häme ja sen asukkaat ansaitsevat parhaan mahdollisen hyvinvointialueen palveluineen.