Jani-Jukka Miettinen

Ehdokasesittely

Ehdokasnumero 447

Olen Jani-Jukka Miettinen, 45 vuotta ja tulen Riihimäeltä. Syntyjäni olen Lopelta, Launosten kylästä. Opiskeluaikana olen asunut myös Hämeenlinnassa neljä vuotta. Perheeseeni kuuluvat vaimo, 16-vuotias tytär ja 12-vuotias poika sekä havannankoira.

Toimin vapaa-ajallani nuorten jääkiekkoharrastuksen parissa joukkueenjohtajana sekä avustavana pelinohjaajana. Lisäksi vietän aikaa innokkaana kannustajana jääkiekko- ja salibandykaukaloiden laidalla. Uskon, että parasta lasten ja nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisevää toimintaa on harrastaminen ja aktiivinen liikkuminen turvallisessa ja ohjatussa ympäristössä yhdessä kavereiden kanssa. Tärkeää on, että jokainen lapsi ja nuori voivat osallistua toimintaan omana itsenään ja saada onnistumisia sekä positiivisia kokemuksia.

Olen opiskellut Hämeen ammattikorkeakoulussa sekä taloushallinnon että tietojenkäsittelyn tradenomiksi
ja Laurea ammattikorkeakoulussa yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen tradenomiksi (YAMK). Laureassa
tein opintoihin kuuluvan opinnäytetyöni SOTE-uudistuksesta otsikolla ”Terveyspalveluiden järjestäminen osana sote-rakenneuudistusta”. Työ on luettavissa Theseuksesta: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk201601101174. Parhaillaan opiskelen ”Tietojohtaminen ja älykkäät palvelut” (YAMK) -koulutusohjelmassa
Hämeenlinnassa. Tuleva opinnäytetyöni tulee käsittelemään presenteismiä eli terveysperusteista työn tuottavuuden alenemaa. Työssäni tavoitteenani on lisätä esihenkilöiden ymmärrystä ilmiöstä sekä tarjota heille keinoja presenteismiin vaikuttamiseen.

Olen työskennellyt yli 20 vuotta ohjelmistoalalla erilaisissa tehtävissä, muun muassa projektipäällikkönä, esihenkilönä sekä tuotepäällikkönä. Olen tehnyt yhteistyötä neljäntoista suomalaisen sairaanhoitopiirin kanssa (mukaan lukien kaikki yliopistosairaalat) henkilöstöhallinnon ohjelmistojen käyttöönottoprojekteissa
sekä ylläpidossa. Nykyisin työskentelen työeläkeyhtiössä henkilöstön työkykyasioiden parissa.

Lähdin aluevaaliehdokkaaksi useammasta eri syystä. Olen ollut kiinnostunut SOTE-uudistuksesta jo pidemmän aikaa ja haluaisin olla rakentamassa Kanta-Hämeeseen toimivaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen mallia. Koen, että ongelmien ennaltaehkäisy on avainasemassa pitkällä aikavälillä ja näin ollen varhainen puuttuminen esimerkiksi mielenterveydellisissä asioissa tai syrjäytymisessä ovat ensiarvoisen tärkeitä. Kasvavaan työvoimapulaan ja väestön ikääntymiseen tulee löytää innovatiivisia
keinoja esimerkiksi tietojohtamisen ja toimivien digitaalisten palveluiden avulla. Palvelut tulee pystyä tuottamaan asiakkaille toimivina joko lähi- tai etämallilla, mutta kuitenkin taloudellisesti (ilman erillisiä veronkorotuksia). Näen, että tähän on mahdollista päästä tekemällä hyvää yhteistyötä hyvinvointialueen
sisällä sekä eri alueiden kesken. Onnistumisessa on tärkeää, että kuuntelemme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastusalan asiantuntijoita heitä koskevissa asioissa.