Eija-Liisa Dahlberg

Ehdokasesittely

Ehdokasnumero 411

Olen kokoomuksen valtuutettu Riihimäeltä. Jäin reilu vuosi sitten eläkkeelle aktiivisesta työelämästä. Olen koulutukseltani rakennusalan diplomi-insinööri ja ollut 40-vuotisesta työurastani karkeasti 3o vuotta yksityisen sektorin palveluksessa ja 10 vuotta kuntasektorilla. Työelämässä olen ollut paljon tekemisissä muutoksen, kehittämisen, toiminnan laadun, prosessien, asiakkuuksien, tehokkuuden ja vaikuttavuuden sekä johtamisen kanssa.

Toimintojen siirto uusille sote alueille ja alaan liittyvät muut haasteet kuten resurssipula, kuntien taloudellinen kestokyky, väestön vanheneminen tulevat asettamaan isot vaatimukset ja myös raamit palveluiden tuottamisen tavoille. Haluan olla vaikuttamassa siihen, että uudet palvelut suunnitellaan siten, että alueen kaikilla asukkailla on mahdollisuus saada yhdenvertaisia palveluita tarpeisiinsa esimerkiksi asuinpaikasta tai digitaalisesta osaamisesta riippumatta. Palveluprosessien tulee olla sujuvia ja selkeitä. Palveluita ei itsearvoisesti tule tuottaa kunnan omana palveluna vaan miettiä palvelun laadun, saavutettavuuden ja nopeuden kannalta kestävin ratkaisu. Hyvinvointialueella oleva ammattitaito ja osaaminen tulee hyödyntää järkevästi tuottajasta riippumatta palvelemaan kuntalaisia esimerkiksi palvelusetelin muodossa.

Jotta onnistumme sote palveluiden siirrossa ‘isommille hartioille’, tulee ihminen asettaa palvelutuotannon keskiöön. Mitä paremmin palveluprosessit toimivat, sitä vaikuttavampaa palvelu on ja sitä vähemmän syntyy turhia kustannuksia. Ihmisten kuuntelu, palvelutarpeiden nopea arviointi, hoitoon pääsy, oman hoitohenkilöstön pysyvyys ja hoidon tulokset pitää olla prosessissa keskeisiä. Ihminen tulee huomioida kokonaisuutena, jota ei ohjata joka vaivan takia eri paikkaan, koska se rasittaa ihmistä kohtuuttomasti ja systeemiä moninkertaisesti.

Isommat hartiat ja yhtenäisten toimintamallien, sujuvien ja selkeiden prosessien määrittely sekä niitä tukevien tietojärjestelmien rakentaminen antaa meille myös mahdollisuuden uudistaa tuottamisen tapoja. On tärkeää

tunnistaa prosessien jäykkyydet ja päällekkäisyydet, poistaa ne osat, jotka eivät palvele ihmistä tai hidastavat prosessia ja tuottavat turhia kustannuksia sekä varmistaa, että prosesseissa liikkuva tieto palvelee kaikkia ammattilaisia parhaalla mahdollisella tavalla.

Näen oman työkokemukseni ja osaamiseni yhtymäkohtana siihen, miten voin olla vaikuttamassa Hämeen sote-prosessien rakentumiseen. Lisäksi näiden palveluiden käyttäjänä haluan varmistaa, että saamme jatkossakin hyviä sotepalveluita.

Tässä työssä tarvitaan paitsi sote- ja pelastusalan substanssiosaajia, mutta myös sellaisia ammattilaisia, joilla on käytännön kokemusta ja osaamista palveluprosessien uudistamisesta. Talouden realiteetit edellyttävät, että kykenemme tekemään asioita paremmin ja vaikuttavammin tinkimättä palvelun laadusta, oikea-aikaisuudesta tai vaikuttavuudesta.