Aino Närkki

Ehdokasesittely

Ehdokasnumero 451

YTM, MBA, johtava elinkeinoasiantuntija

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat osa meidän jokaisen arkea. Näitä palveluita tarvitaan silloin kun eteen tulee terveyteen liittyviä kysymyksiä tai muuta avun ja tuen tarvetta. Kyse on kaikenikäisten kansalaisten hyvinvoinnin tukipilarista; yhdenvertaiset ja riittävät sote-palvelut sekä väestön terveyden edistäminen ovat perustuslakiimme kirjattuja julkisen vallan velvollisuuksia.

Minulla on takanani pitkä työura sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen, palvelutuotannon ja alan lainsäädännön kehittämisen parissa. Olen tehnyt työtä julkisessa terveydenhuollossa, järjestössä, terveysalan yrityksessä ja Kelassa. Tällä hetkellä toimin johtavana elinkeinoasiantuntijana valtakunnallisessa sosiaali- ja terveysalan yrityksiä ja järjestöjä edustavassa liitossa. Työ on opettanut paljon. Eräs opetuksista on ollut se, että laadukas ja toimiva sosiaali- ja terveydenhuolto ei tunne puoluerajoja eikä sitä rakenneta ideologioilla; ihmisten hyvässä hoidossa ja hoivassa tarvitaan ensi sijaisesti asiantuntemusta.

Luottamushenkilön tehtävissä pidän korkeassa arvossa hyvää vuorovaikutusta ja kykyä työskennellä ratkaisukeskeisesti. Onnistuminen sosiaali- ja terveydenhuollon päätöksenteossa edellyttää kykyä hahmottaa mitä vaikutuksia päätöksistä seuraa ihmisten arjessa. Omalta kohdaltani pidän vahvuutenani sitä, että vankan koulutuksen lisäksi minulla on monipuolinen työkokemus. Ihmistä tulee hoitaa kokonaisuutena ja siksi kannatan sosiaali- ja terveydenhuollon saattamista yhteen. Arjen peruspalvelut tulee turvata vauvasta vaariin asuinpaikasta riippumatta.

Oma Häme voi onnistua tehtävässään vain, jos sen talous on terveellä pohjalla ja uutta isoa organisaatiota johdetaan asiantuntevasti. Hyvinvointialue on täysin riippuvainen ammattitaitoisesta ja työssään viihtyvästä henkilöstöstä ja siksi työhyvinvointiin tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Oma Häme ei selviä urakastaan yksin. Hyvä yhteistoiminta hyvinvointialueen ja Kanta-Hämeessä olevien satojen yksityisen palveluntuottajien välillä on kaikkien etu. Ykköstavoitteena tulee olla palveluiden saatavuuden ja laadun turvaaminen, sillä jonoissa ei parane kukaan.

Poliittista kokemusta minulla on usealta kaudelta Riihimäen sosiaali- ja terveyslautakunnasta. Tällä hetkellä olen varavaltuutettu ja Riihimäen seudun terveyskeskuskuntayhtymän hallituksen jäsen. Toimin myös vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten palveluita tuottavan Inkilänhovi ry:n hallituksen puheenjohtajana. Edellisissä eduskuntavaaleissa oli kansanedustajaehdokkaana. Olen aktiivinen kansallisen kokoomuksen Hyvinvointiverkostossa, Senioriverkostossa sekä Kokoomuksen Hämeen piirissä.

Hyvinvointialuetta rakentaessamme olemme uuden edessä; lähdetään matkalle avoimin mielin. Vaalittavana on ihmisten terveys ja hyvinvointi; se on työtä, joka edellyttää vastuuta ja välittämistä. Niitä minulla on.

Täällä voit tutustua minuun tarkemmin:

  • www.ainonarkki.fi
  • facebook.com/narkkiaino
  • Twitter: @AinoNarkki
  • Sähköposti: aino.narkki@kolumbus.fi