Mielipide: Hoitotakuu vai sujuva hoitoon pääseminen Päijät-Hämeessä?

Olemme rakentamassa koko Päijät-Hämeen kattavaa hyvinvointialuetta, jotta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelumme olisivat entistä paremmat ja jokaisen asukkaan olisi mahdollista päästä palvelujen piiriin sujuvasti, oikeaan aikaan. Yksi keskeinen huoli on ollut, että sairaalle ihmiselle odotusaika hoitoon terveyskeskuksessa on ollut liian pitkä. Terveyskeskuspalveluja käyttävät eniten vanhukset, työelämän ulkopuolella olevat työikäiset ihmiset ja lapsiperheet. Heille työterveyshuollon tai yritysten… Jatka lukemista Mielipide: Hoitotakuu vai sujuva hoitoon pääseminen Päijät-Hämeessä?

Mielipide: Hyvän hoidon taustalla ovat hyvinvoivat, ammattitaitoiset työntekijät

Aluevaalikampanjoinnin keskiössä ovat ihminen, lähipalveluiden turvaaminen, maakuntavero jne.. Niitä kaikkein tärkeimpiä hyvinvoinnin tekijöitä ei saa palveluja suunnitellessa jättää taka-alalle. Muistettava on, ettei mitään palvelua, hoitoa, saati sitä hyvinvointia järjestetä ilman taitavia sote- ja pelastusalan ammattilaisia. He tekevät hyvinvointialueen asukkaalle näkyvän ja tuntuvan arvokkaan työn. Hyvinvoiva työyhteisö on joustava, aikaansaava ja tekee laadukasta työtä. Tällä hetkellä… Jatka lukemista Mielipide: Hyvän hoidon taustalla ovat hyvinvoivat, ammattitaitoiset työntekijät

Mielipide: Hoitotakuu ei toteudu ilman yrittäjiä

Hyvinvointialueuudistuksen tavoitteena on nopeuttaa hoitoonpääsyä nykyisestä kolmesta kuukaudesta seitsemään päivään. Tämä on järkevää -mitä nopeammin ongelmiin päästään puuttumaan, sen paremmat edellytykset on niistä kuntoutumiseen. On kuitenkin selvää, että ilman julkisten ja yksityisten palveluntuottajien yhteistyötä, emme tähän tavoitteeseen pääse. Tarvitaan sekä hankintaosaamista että tarpeenmukaiset digitaaliset järjestelmät. Kanta-Hämeen alueella on noin 1000 jollain lailla sote -toimialaan liittyvää… Jatka lukemista Mielipide: Hoitotakuu ei toteudu ilman yrittäjiä

Mielipide: Neuvola – perheen rinnalla kulkija

Olemme suuren muutoksen edessä, kun kunnilta siirtyvät sosiaali- ja terveyspalvelut sekä palo- ja pelastustoimi perustettaville hyvinvointialueille. Tavoitteena tulee olla hyvinvointialue, jossa ihmiset iästä riippumatta voivat luottaa siihen, että saavat apua ja tukea sitä tarvitessaan. Luulenpa, että moni lapsiperhe tai perheenlisäystä on pohtinut, miten esim. neuvolat tulevat jatkossa olemaan ja toimimaan. Neuvola on yleisnimitys terveydenhuoltopalveluille, jotka… Jatka lukemista Mielipide: Neuvola – perheen rinnalla kulkija

Mielipide: Arvokas ikääntyminen on oikeus

Maakuntamme ikääntyy voimakasta vauhtia aivan kuten koko Suomi. Pitkäikäisyys on yksi suurimmista hyvinvointiyhteiskunnan saavutuksista. Ikääntyneiden määrän kasvaessa nousevat suureksi kysymykseksi tiukan talouden hyvinvointialueella. Useat toivovat, ettemme olisi vain palvelutuotannon ja ohjeiden soveltamisen kohteita. Ikääntyminen ei kadota elettyä elämää, osaamista, mieltymyksiä ja ihmisarvoa. Läheisen Alzheimer –diagnoosi avasi kaltaiselleni sote-ammattilaiselle uuden maailman. Palveluketjujen, lausuntojen, termien, ohjeiden ja… Jatka lukemista Mielipide: Arvokas ikääntyminen on oikeus

Mielipide: Työhyvinvoinnin askeleet

Me olemme sosiaalisia ja haluamme monesti käydä asioita suoritteista sekä tehtävistä läpi kollegoiden kanssa. Työyhteisöissä, joissa on hyvä me henki ja tapana puhaltaa yhteen hiileen saavuttavat parempia tuloksia. Tämän kaltaisissa työyhteisöissä työntekijät palvelevat motivoituneemmin asiakkaitaan ja se näkyy asiakkaille ystävällisenä ja ammattitaitoisena palveluna. Esimiehiltä tulisi saada selkeitä ohjeita ja tavoitteita, joihin pyrkiä. Rakentavalla ja ohjaavalla… Jatka lukemista Mielipide: Työhyvinvoinnin askeleet

Mielipide: Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle tarvitaan alueellinen ohjelma muistisairaiden ihmisten hoivan tukemiseen

Suomessa muistisairauksista kärsii arviolta lähes yhtä moni (193 000) ihminen kuin meillä Päijät-Hämeessä on asukkaita. Vuosittain muistisairauteen sairastuu yhtä moni henkilö (14 500) kuin Nastolan suuralueella on väkeä. Hämmentävää on, että THL:n tuottaman tiedon mukaan vuosittain päivittyvää tilastotietoa muistisairauksia sairastavien henkilöiden määristä ei ole olemassa. Ei sitä löydy helposti Päijät-Hämeestäkään. Se tiedetään, että Päijät-Hämeessä ikääntyneiden… Jatka lukemista Mielipide: Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle tarvitaan alueellinen ohjelma muistisairaiden ihmisten hoivan tukemiseen

Mielipide: Ankean tulevaisuuden välttämiseksi

Uutta aluevaltuustoa tulee odottamaan todella suuri työ sekä mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantamisessa että ennaltaehkäisevien toimien laajentamisessa. Tästä työstä pitää suoriutua pelkäämättä ja uudenlaisella ajattelulla. Mielenterveyden ammattilaisia sekä sosiaalitoimen työntekijöitä pitää kuulla tarkkaan tulevia päätöksiä tehdessä. Näiden ammattilaisten kuuleminen on aivan välttämätöntä, jotta toimet osataan ohjata oikein. Toivottavasti tulevat valtuutetut ymmärtävät tässäkin asiassa vastuunsa ja velvollisuutensa. Tällä… Jatka lukemista Mielipide: Ankean tulevaisuuden välttämiseksi

Mielipide: Perustason soten toimivuus on avainasemassa

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen Oma Hämeen keskeisenä tavoitteena tulee olla palvelujen laatu, oikea-aikainen saatavuus, optimaalinen palveluverkko ja hoidon jatkuvuus. Nämä tavoitteet koskevat sekä terveys- että sosiaalipalveluja. Nykyinen palveluverkko siirtyy hyvinvointialueille sellaisenaan. Perustamisvaiheessa hallinnon rakentaminen vie päähuomion, mutta se ei saa jäädä pysyväksi olotilaksi. Tällä hetkellä valtio rahoittaa palveluiden kehittämistä Tulevaisuuden sote-keskusohjelman hankerahoituksen turvin. Tämä ei ole riittävää… Jatka lukemista Mielipide: Perustason soten toimivuus on avainasemassa

Mielipide: Mielenterveyspalveluihin panostettava Päijät-Hämeessä

Aikaa ennen koronaa osalla hyvinvointialueemme asukkaista oli jo haasteita erilaisista arjen asioista sekä odotukset aikamme mukaisista toiminnoista kasautuivat mieliimme. Saimme sentään tuolloin tavata toisiamme ja jakaa tuntojamme keskenämme kasvotusten ilman erilaisia rajoituksia. Me ihmiset olemme sosiaalisia ja tarvitsemme toisiamme. Yhdessäolo monesti purkaa stressiä ja virkistää mieltä. Poikkeavan korona ajan alettua ja sitä hetken elettyämme alkoivat… Jatka lukemista Mielipide: Mielenterveyspalveluihin panostettava Päijät-Hämeessä