Mielipide: Alueellisten sotepalveluiden kehittäminen

Mielestäni sote asioiden kehittämisessä asukkaiden palveluntarpeita ei tule unohtaa. Etäisyydet sote palveluihin tulisi olla siedettäviä. Mielestäni tähän haasteeseen palvelusetelin laajamittainen käyttö sekä kehittäminen toisi palvelut asukkaille helpommin tavoitettaviksi. Tällöin alueen sote-keskusten palvelut voisi muutoin säilyttää nykyisellään. Kaikille Päijät-Hämeen alueen asukkaille tulee saada asialliset ja monipuoliset terveydenhoidon palvelut.

Pidän konkreettisten palveluiden kehittämisestä. Näiden tulee palvella käyttäjäänsä ja luoda turvallisuutta, sekä helpotusta arkeen. Esimerkiksi digipalvelut tulee ohjata niitä haluaville henkilöille, sillä kaikilta ei voida vaatia täydellistä osaamista nopeasti kehittyvien palveluiden osalta. Digipalveluiden kehitystä on hyvä tukea järkevällä ja kestävällä resurssoinnilla.

Terveydenhuollon resurssointi henkilöstön sekä välineiden osalta on kohdennettava painopiste alueisiin. Potilaskokemus ei saisi olla sellainen, ettei henkilöstöllä ole aikaa asiakkaalleen. Kuulin huolestuttavan viestin siitä, kuinka henkilö oli käynyt lääkärin vastaanotolla saamatta selvitystä asialleen. Hänet oli ohjattu varaamaan uusi aika, kun vastaanotolla olleella lääkärillä ei ollut aikaa asiakkaalleen. Herää kysymys onko seuraavallakaan kerralla aikaa hänelle? Mikäli julkisenpuolen kapasiteetti on saavuttanut huipun ja asiaan ei ole helppoja ratkaisuja saatavilla, niin tulisiko lisätä palvelusetelin käyttömahdollisuuksia ja antaa yksilöille parempi mahdollisuus valita palvelunsa sieltä mistä itse sen haluavat tai se olisi paremmin saatavilla?

Aluehallinnon yhtenä keskeisenä osa-alueena on pelastustoimen rahoituksen asettaminen ja toiminnan määrittely. Yleisimmät ja näkyvimmät tehtävät ovat palo-ja pelastus tehtävät. Pelastustoimelle kuuluvat myös onnettomuuksien ehkäisy, turvallisuuskoulutukset, ensihoito, palotarkastukset, häiriötilanteisin ja poikkeusoloihin varustautuminen. Mielestäni koko Päijät- Hämeen alueella tulee kiinnittää huomiota kattavaan palveluverkkoon, henkilöstömitoitukseen, resurssien riittävyyteen sekä koulutukseen. Kun hätä on suuri, niin avun on tultava nopeasti.

Aluevaltuustossa päätetään miten päijäthämäläisten sosiaalipalvelut, terveyspalvelut ja pelastustoimen palvelut järjestetään. Palveluiden rahoitus tulee valtion verovaroista. Aluevaltuutettuna pyrkisin pitämään nykyisen palveluverkoston sotekeskusten määrän entisellään. Palvelun laatua ja monipuolisuutta tulisi kehittää, jotta se palvelisi asukkaita tehokkaasti laadusta tinkimättä. Ensihoidolle tulisi mielestäni taata työrauha jatkuvien uudistusten sijaan. Riittävällä henkilöstön resurssoinnilla turvataan asukkaiden nopea hoidon saanti sekä autetaan ensihoidon työhyvinvointia.

Tule mukaan vaikuttamaan aluevaaleissa ja käytä ääntäsi. Me teemme yhdessä enemmän.

Aluevaaliehdokas Marko Arjoranta

Isännöitsijä ja yrittäjä