Kokoomuslainen Oma Häme

Kokoomuksen vaaliohjelma Kanta-Hämeen hyvinvointialueella 2022-2025

OMA HÄMEESSÄ IHMINEN ON TÄRKEIN
Tavoitteena tulee olla hyvinvointialue, jossa ihmiset vauvasta vaariin voivat luottaa saavansa apua ja tukea sitä tarvitessaan. Haluamme, että kantahämäläiset saavat lähipalvelunsa joustavasti ja oikea-aikaisesti asuinpaikastaan riippumatta. Perustason palveluiden on löydyttävä läheltä ihmisiä ja erikoistason palveluissa tärkeintä on
huippuasiantuntijuuden tehokas käyttö.

OMA HÄMEESSÄ YHTEISTYÖ YRITYSTEN KANSSA TOIMII
Kumppanuutta yksityisen ja julkisen välillä on entisestään vahvistettava laadukkaan hoidon ja hoivan turvaamiseksi ja saatavuuden parantamiseksi. Työvälineemme tähän ovat
ostopalvelut, palvelusetelit ja henkilökohtainen budjetti. Pelastustoimessa haluamme turvata sopimuspalokuntien aseman ja hyödyntää ensihoidossa yksityisiä palveluntuottajia.


OMA HÄMEEN AMMATTILAISET
Me arvostamme ammatillista osaamista ja hyvin johdettuja työyhteisöjä. Kannustavan ja uudistavan henkilöstöpolitiikan ja hyvän johtamisen tulee olla Oma Hämeen toiminnan keskiössä tässä suuressa muutoksessa ja tulevaisuuden henkilöstöresurssien turvaamisessa. Toimiva julkisen ja yksityisen yhteistyö monipuolistaa työpaikkatarjontaa ja varmistaa osaavien ammattilaisten saamisen Kanta-Hämeeseen.

OMA HÄMEESSÄ DIGITALISAATIOSTA ARJEN APULAINEN
Digitaaliset ratkaisut helpottavat sekä asiakasta että ammattilaisen työtä. Nopeasti liikkuva tieto mahdollistaa uusia palveluntuotantotapoja ja auttaa kehittämään hoitoa asiakkaiden
kanssa yhteistyössä. Digitalisaatiota ja etäpalveluita tulee kehittää kuitenkin ihmisten ehdoilla.

OMA HÄMEESSÄ APU ON LÄHELLÄ HÄTÄTILANTEESSA
Haluamme rakentaa hyvinvointialuetta, jossa jokainen ottaa vastuuta turvallisuudesta ja onnettomuuksien ennaltaehkäisystä. Pelastustoimen ja ensihoidon toimintaedellytykset on turvattava maakunnan alueella. Onnettomuustilanteessa tehtävään tulee hälyttää nopein pelastusyksikkö. Sopimuspalokuntien toiminta on varmistettava. Haluamme, että maakunnan alueella laaja-alaiset onnettomuudet, häiriötilanteet sekä poikkeusolot hoidetaan vahvassa yhteistyössä hyvinvointialueiden, kuntien, poliisin, puolustusvoimien ja kolmannen sektorin toimijoiden välillä.

OMA HÄME TOIMII YHDESSÄ KUNTIEN KANSSA
Kunnat ovat sote-uudistuksen jälkeen paljosta vastuussa. Kuntien hyvinvointi- ja elinvoimapalvelut sekä sadat kunnissa toimivat järjestöt ovat hyvinvointialueen välttämättömiä yhteistyökumppaneita. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä
ennaltaehkäisy on aina parempi vaihtoehto kuin sairauksien hoito. Työ on ihmisen parasta sosiaaliturvaa.

OMA HÄMEEN TERVE TALOUS ON TULEVAISUUDEN TURVA
Hyvinvointialueen päätöksissä vaaditaan osaamista ja näkemystä, jotta käytettävissä olevat voimavarat käytetään viisaasti. Puhumme taloudesta siksi, että kustannusten nousupaineissa vältämme palvelun heikentämisen ja saamme samalla rahalla laadukkaat
palvelut useammalle. Tulevaisuuden palvelut turvataan sillä, että talous on tasapainossa. Emme halua lisätä kansalaisten verotaakkaa, siksi sanomme maakuntaverolle ei.